Cơn mưa hôm ấy thật đẹp . và nụ cười đôi bạn khiến ai cũng phải cuốn vào