Một bộ hình kimono của một đôi bạn trẻ Mỹ và Việt Nam
Địa điểm chụp : Asakusa-Tokyo