Một đôi bạn trẻ dễ thương yêu nhau
Hòa cùng cái khi hậu se lạnh và khung cảnh ngập những chiếc là vàng của mùa thu Nhật Bản