Một bộ hình cùng một bạn gái dễ thương
Chụp ở phố cổ kawagoe-Saitama nhật bản