Một bộ hình couple đôi bạn yêu xuyên quốc gia ở thời điểm chớm mùa thu Nhật Bản <3