Một bộ hình mang đậm chất màu film xem lẫn trang phục giữa quá khứ và hiện tại
Chụp ở con phố cũ Nippori – Tokyo