Chúng ta yêu nhau một tình yêu thật bình thường
Nụ cười và và những hành động đôi bạn dành cho nhau như 2 đứa trẻ
Đó là cách họ bên nhau <3